BIO

Żywność BIO powstaje wyłącznie w specjalnie przygotowanych do tego gospodarstwach, w których nie używa się nawozów, pestycydów ani składników genetycznie modyfikowanych.

Hodowla zwierząt podlega w nich szczegółowej kontroli. Pasza z uprawy ekologicznej nie może zawierać antybiotyków ani środków wspomagających wzrost. Zwierzęta nabywa się wyłącznie od innych gospodarstw ekologicznych, a pasza musi pochodzić z własnej produkcji tych gospodarstw.

Do ochrony gleby, na której rosną owoce i zboża, można używać wyłącznie środków naturalnych np. pułapki feromonowe czy stwarzanie dobrych warunków do żerowania biedronek.

Transport może odbywać się wyłącznie w szczelnie zamkniętych i dobrze oznakowanych opakowaniach z odpowiednią dokumentacją wskazującą na nadawcę, jednostkę certyfikującą, odbiorcę oraz status towaru.