Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego https://bakoma.pl/ („Serwis”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Serwisu przysługują Bakoma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 97A,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000345357 („Spółka”).

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka.

W związku z korzystaniem z Serwisu Spółka przetwarza następujące kategorie danych:

 • w momencie, w którym łączą się Państwo z naszym Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego Państwo korzystają;
 • pliki cookies zgodnie z polityką cookies dostępną w Serwisie;
 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub zarejestruje się w Serwisie, by wziąć udział w konkursie lub promocji.

Ponadto, jeśli w ramach konkursu lub promocji z nagrodą użytkownik udostępni nam zdjęcie lub wideo, Spółka pobierze od niego następujące dane:

 • w przypadku przesłania nam zdjęć mogą być gromadzone dane biometryczne użytkownika, które umożliwiają jego wyraźną identyfikację na podstawie kształtu twarzy, jak również zawierają informacje na temat jego pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia (np. kolor skóry, nakrycie głowy, noszenie okularów).
 • w przypadku przesłania nam wideo również mogą być gromadzone dane biometryczne użytkownika, a mianowicie ruchome obrazy z dźwiękiem, które prezentują cechy jego twarzy lub głosu oraz zachowanie. Na podstawie zapisów w formie obrazu możliwe jest pozyskanie informacji na temat pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia użytkownika (np. na podstawie zdjęć można określić kolor skóry, nakrycie głowy, noszenie okularów przez użytkownika); na podstawie nagrań dźwiękowych możliwe jest dodatkowo pozyskanie informacji na temat pochodzenia użytkownika (np. na podstawie dialektu, błędów językowych, akcentu, poziomu wykształcenia). Ponadto nagranie wideo może zawierać dane biometryczne, które umożliwiają wyraźną identyfikację użytkownika (np. na podstawie kształtu jego twarzy).

Jednocześnie, informujemy, że:

 • dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • umożliwienia korzystania z Serwisu,
  • przeprowadzenia konkursu lub promocji z nagrodami – zgodnie z regulaminem promocji lub konkursu,
  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, w przypadku udzielenia przez Państwa odpowiednich osobnych zgód.
 • dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • dane Użytkownika mogą być przekazywane do spółek powiązanych osobowo i kapitałowo ze Spółką;
 • Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • decyzje wobec przetwarzania danych Użytkownika nie będą podejmowane automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu.

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu. Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej. Przekazanie Państwa danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z Serwisu.

Wtyczki do Facebooka (przyciski „Lubię to” i „Dziel się”)

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzinach w Serwisie z adresu IP Użytkownika. Jeśli Użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to”, Facebook – gdy Użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Facebooku – może połączyć zawartość naszej strony z profilem Użytkownika na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty w naszej witrynie z kontem Użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka na https://www.facebook.com/policies.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook kojarzył jego wizytę w naszej witrynie z jego kontem na Facebooku, należy wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka Instagrama

Nasza strona internetowa zawiera funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Instagramie, może kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość Serwisu z profilem Użytkownika na Instagramie. Oznacza to, że Instagram może kojarzyć odwiedziny w Serwisie z kontem Użytkownika. Jako dostawca tej witryny wyraźnie zaznaczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli użytkownik odwiedza Serwis z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o tym, które strony odwiedził Użytkownik.

Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie dotyczące przeglądania bezpośrednio z osobistym profilem Użytkownika. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Więcej informacji na temat tych plików znajduje się w polityce cookies dostępnej w Serwisie.

Aby kontaktować się z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną Danych osobowych stworzyliśmy specjalny adres e-mail. Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką prosimy kierować na: rodo@bzk.pl