Proces rekrutacji

Zasady rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kandydatów, niezależnie od działu, do którego kierujesz swoje zgłoszenie.

Wymagania stawiane kandydatom zależą od profilu stanowiska, ale najważniejsze dla nas są osobowość i potencjał rozwojowy. Kompetencje ważne dla nas to:

  • orientacja na pracę w zespole
  • orientacja na wyniki
  • ukierunkowanie na jakość
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • inicjatywa i kreatywność

Proces rekrutacji składa się z trzech etapów:

Etap I – aplikacja
Prześlij swój życiorys na nasz adres: rekrutacja@bakoma.pl

Etap II – selekcja ofert
Jeśli Twoje dokumenty aplikacyjne zostaną ocenione przez nas pozytywnie, to zaprosimy Cię do etapu rozmów kwalifikacyjnych. W czasie tych rozmów spotkasz się z menedżerami działu, który Cię interesuje.

Etap III – wybór Kandydata
Po pozytywnej akceptacji w etapie II zaprosimy Cię na spotkanie z Dyrektorem Działu, do którego aplikujesz, oraz przedstawicielem Działu Personalnego. Po rozmowach kwalifikacyjnych, na podstawie informacji uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego, podejmiemy decyzję o wyborze Kandydata, odpowiadającego naszym oczekiwaniom.

Informacje uzyskane od Kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego pozostają tylko do naszej wiadomości. Wszystkich biorących udział w procesie informujemy o podjętej decyzji, a powierzone dokumenty zabezpieczamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.