Ochrona środowiska

foto_odpow_srodowiskoJesteśmy firmą silnie związaną z naturą, dlatego doskonale rozumiemy konieczność dbania o środowisko naturalne. Posiadamy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Normy dotyczącej Zarządzania Środowiskiem Naturalnym ISO 14001:2005.

Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Elżbietowie funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, z dodatkowym doczyszczaczem ścieków na filtrze żwirowo-roślinnym, działającym w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Posiadamy niezbędne pozwolenia na pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz wytwarzanie odpadów. Wszelkie odpady są segregowane i bezpiecznie przechowywane, by uniemożliwić ich przedostanie się do środowiska. Odbiorem odpadów zajmują się tylko profesjonalne firmy, które są uprawnione do prowadzenia tego typu działalności.

Na terenie naszego Zakładu Produkcyjnego znajdują się dwie instalacje odzysku energii odnawialnej. Są to tak zwane pompy ciepła, umożliwiające wykorzystanie odnawialnej energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym. Odzyskiwanie energii jest bardzo ekologiczne, ponieważ ogranicza zużywanie nieodnawialnych źródeł energii takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz ziemny.