Odpowiedzialność społeczna

foto_odpowiedzialnoscBycie odpowiedzialnym społecznie rozumiemy jako dobrowolne zaangażowanie w aktywne tworzenie dobrych relacji z naszym szeroko rozumianym otoczeniem.

Poszukujemy rozwiązań korzystnych zarówno dla naszej firmy, jak i całego jej otoczenia – pracowników, dostawców, interesariuszy, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Podejmujemy wiele działań zgodnych z zasadami odpowiedzialnego biznesu i wspieramy wartościowe projekty społeczne.