System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy 22000 został wdrożony w Zakładzie Produkcyjnym
Bakoma Sp. z o.o. w 2007 roku. System funkcjonuje od czterech lat i jest ciągle doskonalony. Wdrożenie i utrzymanie systemu przyniosło firmie oraz naszym klientom szereg korzyści. Nasi klienci mają gwarancję spożywania wyrobów bezpiecznych dla zdrowia. System daje pewność, że wszystkie działania realizowane w firmie, które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów, są planowane, nadzorowane i udokumentowane.