System Jakości ISO

System zarządzania jakością według ISO 9001 to dla przedsiębiorstwa zarówno zobowiązanie wobec wszystkich klientów, jak również renoma i uznanie w skali międzynarodowej, gwarantujące dalszy rozwój firmy i stabilną pozycję na rynku.

Wdrożony w przedsiębiorstwie System Jakości wymusza jednolitą i powtarzalną jakość wyrobów oraz dążenie do ich ciągłego doskonalenia. Pozwala również uporządkować organizację firmy i ułatwia nadzór nad prowadzonymi działaniami oraz sporządzaną dokumentacją. Pracownicy firmy dokładnie znają swoje kompetencje i wiedzą, do kogo mogą się zwrócić w przypadku wystąpienia problemów. Z kolei klienci firmy otrzymują odpowiedź na złożoną reklamację czy propozycję udoskonalenia lub opracowania nowego produktu.

System Jakości obowiązujący w naszej firmie spełnia wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji i sprzedaży mleka i przetworów mlecznych z zachowaniem wymagań Systemu HACCP.

Dodatkowo w 2007 roku pomyślnie zakończyliśmy wdrażanie Normy ISO 22000:2006. Potwierdzeniem zgodności prowadzonych działań tą normą był audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie oraz odnowienie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w 2007 roku.