Standardy Ochrony Środowiska

Podjęliśmy dodatkowe działania na rzecz ochrony środowiska i w 2005 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Normy dotyczącej Zarządzania Środowiskiem Naturalnym ISO 14001:2005. Wdrożenie wytycznych Normy pomogło nam zarządzać firmą w taki sposób, aby podczas realizacji swoich podstawowych zadań zadbać o bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Nadany certyfikat jest dowodem na stałe dążenie firmy Bakoma do poprawy działalności środowiskowej, identyfikowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikającymi z prowadzonej działalności oraz ciągłe doskonalenie tych obszarów. Ponadto poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego nasze działania w tym zakresie są zgodne z wymaganiami prawnymi dzięki ciągłemu ich aktualizowaniu i nadzorowaniu.