Standardy europejskie

Bakoma posiada także certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań standardów wymaganych przez zagraniczne sieci handlowe: BRC (Global Standard Food) oraz IFS (International Food Standard). Wymagania tych standardów są bardzo szczegółowe i oprócz celów jakościowych, które pokrywają się niejednokrotnie z wymaganiami Norm ISO 9001 oraz ISO 22000, zawierają przepisy dotyczące m.in. alergenów, GMO (surowców genetycznie modyfikowanych) czy detektorów metalu. Powyższe certyfikaty dają naszym klientom pewność, że wyprodukowane w Bakoma Sp. z o.o. produkty mają najwyższą jakość.