Dane adresowe

Bakoma Sp. z o. o.
ul. Połczyńska 97A,
01-303 Warszawa,
tel. (22) 532 97 00
fax (22) 532 97 28

NUMER KRS: 0000345357
Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer BDO 000033289

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 837 00 00 812


Zakład Produkcyjny Bakoma
Elżbietów 48,
96-516 Szymanów
tel. (46) 864 06 00
fax (46) 864 05 07

Dział Marketingu i Dział Eksportu
ul. Jaśminowa 27,
05-850 Koprki k. Ożarowa Maz.
tel. (22) 53 29 700
fax (22) 53 29 728