Pressroom

To facilitate contact with us, we have created a special contact form, via which a message can be sent to the Press Office.

Phone contact with Press Office under number: (46) 864 06 00, fax: (46) 864 05 07

Please fill in the following fields:

Bakoma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 97A („Bakoma”) jako Administrator Danych Osobowych informuje, iż:

  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu osoby podającej dane („Użytkownik”), będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie;
  2. dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  3. dane Użytkownika mogą być przekazywane do spółek powiązanych osobowo i kapitałowo ze spółką Bakoma;
  4. Bakoma nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  5. dane Użytkownika będą przechowywane na okres udzielania odpowiedzi na pytanie;
  6. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, żądania od Bakoma dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. decyzje wobec przetwarzania danych Użytkownika nie będą podejmowane automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu.