KOMUNIKAT

Zarząd spółki ”Bakoma” sp.  z o.o. („Spółka Dzielona”) ogłasza, że dnia 3 marca 2016 r. przyjęty został plan podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do spółek nowo związanych pod firmami: Bakoma-Nieruchomości sp. z o.o. oraz Gospodarstwo Rolne Kawęczyn sp. z o.o. Zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych plan podziału zostaje bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, tj. na stronie www.bakoma.pl.

Link do planu podziału