Proces rekrutacji

Powrót

Zasady rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kandydatów, niezależnie od działu, do którego kierujesz swoje zgłoszenie.

Wymagania stawiane kandydatom zależą od profilu stanowiska, ale najważniejsze dla nas są osobowość i potencjał rozwojowy. Kompetencje ważne dla nas to:

  • orientacja na pracę w zespole
  • orientacja na wyniki
  • ukierunkowanie na jakość
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • inicjatywa i kreatywność

Proces rekrutacji składa się z trzech etapów:

Etap I – aplikacja
Prześlij swój życiorys na nasz adres: rekrutacja@bakoma.pl

Etap II – selekcja ofert
Jeśli Twoje dokumenty aplikacyjne zostaną ocenione przez nas pozytywnie, to zaprosimy Cię do etapu rozmów kwalifikacyjnych. W czasie tych rozmów spotkasz się z menedżerami działu, który Cię interesuje.

Etap III – wybór Kandydata
Po pozytywnej akceptacji w etapie II zaprosimy Cię na spotkanie z Dyrektorem Działu, do którego aplikujesz, oraz przedstawicielem Działu Personalnego. Po rozmowach kwalifikacyjnych, na podstawie informacji uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego, podejmiemy decyzję o wyborze Kandydata, odpowiadającego naszym oczekiwaniom.

Informacje uzyskane od Kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego pozostają tylko do naszej wiadomości. Wszystkich biorących udział w procesie informujemy o podjętej decyzji, a powierzone dokumenty zabezpieczamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.